Unlock All user accounts in Active Directory

Domain üzerinde birden fazla hesap kilitlendiğinde toplu olarak unlock etmek için bu yazıdan faydalabilirsiniz..

Power Shelli açarak Active Directory Modulunu import edin;

import-module ActiveDirectory

Domaindeki kilitlenen hesapları bulmak için Power Shell üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.;

Search-ADAccount –LockedOut

Kilitlenen tüm domain hesaplarını açmak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz..

Search-ADAccount -LockedOut | Unlock-ADAccount

Mustafa KASIKCI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *