Orchestrator – Hangi Aktivite kaç kere çalışmış? SQL Query

Merhaba,

Orchestrator üzerinde en çok hangi aktivite çalışmış bu aktivite hangi runbook içerisinde kullanılmış bunu görmek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabilirsiniz;

Select

OBJ.Name As ‘Activity Name:’,

Count (OBI.ObjectId) As ‘Executions:’,

POl.Name AS ‘Name:’,

Path AS ‘Path:’

From OBJECTINSTANCES OBI Join OBJECTS OBJ on OBI.ObjectId = OBJ.UniqueID

JOIN [Microsoft.SystemCenter.Orchestrator].[Runbooks] POL on POL.Id = OBJ.ParentID

Group by OBJ.Name, POL.Name, POL.Path

Order By [Executions:] desc

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.