System Center Operations Manager Nedir Ne ise yarar

Operation Manager Nedir?

 

System Center Operation Manager, en kısa tabiriyle System Center ailesinin, şirketimizi izlemek ve bunu raporlamak üzerine özelleştirilmiş bir üründür. Şirketimizde bulunan, neredeyse tüm servisleri, client bilgisayarları, sunucu sistemlerini, web sitesi içeriklerini, linux ve windows sistemlerinizi izleyebileceğiniz ve günün sonunda performans, erişilebilirlik raporları elde edebileceğiniz, sistemleriniz hakkındaki farkındalığınızı arttırabileceğiniz bir üründür.


Operation Manager izlediği servis ve uygulama ve cihazların durumu hakkında bilgi toplayarak olası bir sorun halinde uyarı gönderen problemi tanımlayan ve çözüm hakkında bilgi sunan ayrıca tekrarlayan problemlerin çözümünü otomatikleştirerek, problemin çözümü hakkında harcanılacak zamanı en aza indiren monitoring ürünüdür. Tek konsol üzerinde Windows Linux ve Unix sunucuların yönetimini sağlar. Diğer System Center ailesi ürünleri olan, System Center Virtual Machine Manager ve System Center Orchestrator ürünleri ile entegre olabilerek, iş akış yönetimine yardımcı olur. Scom 2012 ile var olan datacenter ve cloud kaynaklarınızın yönetimini yapabilirsiniz.

Operation Manager Mimarisi

Operation Manager ‘ı yüklerken bir management group belirtiriz. Her bir management group bir management server, operational database ve reporting data warehouse database üzerine bağlı olarak oluşur.

Management Server, management group tarafından alınan bilgilerin database ile iletişime geçmesini sağlar. Management server Operation Console ve Web Console ile yönetilir. Bir management group bir veya birden fazla management server içerebilir ve verilerini paylaşabilir.

Operational database, management group tarafından izlenen nesneler üzerinden toparlanan verilerin ve management groupların konfigurasyon bilgilerinin tutulduğu database dir. Bu database üzerindeki verilerin, default olarak tutulacağı gün sayısı 7 gündür.

Data warehouse database, izlenilen nesnelerin ve uyarıların daha uzun süre tutulmasını amaçlar. Operations Manager database üzerine data yazılmaya başladığı anda data warehouse database üzerine de yazılmaya başlar. 10.000+ client tasarımlarında kullanılması önerilmektedir.


Agent, Scom’un Opsmgr’si ile client arasındaki iletişimi sağlayan servistir. Client üzerinden management pack kullanarak, istenilen bilgileri alır. Agent ( ajan ), Management group için veri toplar ve aldığı bu verileri management server üzerine raporlar. Ayrıca izlenilen bilgisayar, ajan sayesinde, nesnelerin sağlık durumlarını da management server üzerine gönderir.

Management Pack yapısı, Scom üzerinde çalışan ve uyumlu olduğu bileşenin durumu hakkında bilgileri management server üzerine aktaran bileşendir. Ajan yüklü bilgisayarlardan kendisine ait bilgileri göndermesi için ajanı yönetir. Herhangi bir uygulamanın monitor edilebilmesi için o uygulamaya ait management pack’in olması ve yüklenmesi gereklidir. Bir management pack içerisinde birden fazla dosya barındırır.
Management Pack, işlevini içerisinde bulunan .xml dosyasından alır.
Bazı xml dosyaları düzenlenebilirken bazıları ise .mp uzantısında mühürlenmiş olarak gelir ve bunlar değiştirilemez.


SCOM 2007 ye ait Management Pack SCOM 2012 üzerinde çalışmaktadır. Ancak Custom olarak oluşturulmuş Management Pack’ler SCOM 2012 üzerinde çalışmasına rağmen düzenleme yapılamaz. SCOM 2012 ile Management Pack oluşturulurken kullanılan shema değişmiştir. Bundan dolayı SCOM 2012 ile oluşturulmuş olan Management Pack’ler SCOM 2007 de çalışmamaktadır.

Operation Manager 2012 Kurulum Senaryoları

SCOM 2012 kurulum planlanırken all-in-one kurulum ile tüm rollerin tek sunucuya kurulduğu Single Deployment, rollerin sunucular üzerine paylaştırılarak planlanan Distributed Deployment şeklinde planlanır.

o Single Deployment

Bu senaryoda tüm yönetimsel birimler tek bir sunucu üzerinde bulunur.


Operations Manager Servisleri
Single deployment senaryosunun desteklediği servisler;

• Monitoring and alerting

• Reporting (Operations Console erişimi mümkündür. Web Console üzerinden erişilemez.)

• Audit collection

• Agentless exception management

• Data (Web Console ve Operations console üzerinden erişilebilir.)

Operations Manager özellikleri

Single deployment senaryosunun desteklediği özellikler;

• Audit Collection Services (ACS) collector

• ACS database

• ACS forwarder

• Operational database

• Operations console
• Reporting data warehouse database

• Reporting database

• Reporting server

• Web console server

• Command Shell

o Distributed Deployment

Bu senaryoda Opsmgr rolleri birden fazla sunucu üzerinde konumlandırılarak daha güvenli ve arttırılabilir olması sağlanmaktadır.


Operations Manager Özellikleri
Distributed deployment senaryosunun desteklediği özellikler;

• 13,000 Ajan desteği ( Gateway sunucuya 2000, Management Sunucularına 3000 )
• Güvenilen network boundaries izlenimi
• Reporting
• Audit collection
• Agentless yönetim
• Management serverlar ile Agent failover desteği
• Management serverlar ile Gateway failover
• Database için SQL Cluster ile yüksek erişilebilirlik

Operations Manager Servers
Distributed deployment senaryosunun desteklediği roller;

• Audit Collection Services (ACS) collector
• ACS database
• ACS forwarder (on agent-managed devices)
• Gateway server
• Management server
• Operational database
• Operations console
• SQL Server 2008 R2, or SQL Server 2008 R2 SP1 Reporting database
• Reporting data warehouse database
• Web console server

İzlenebilen Item Sayısı
Monitör edilen obje sayısı ise aşağıdaki gibidir ( Scom 2012 içindir ).

İzlenen Obje Önerilen Limit
Aynı anda çalışacak konsol sayısı 50
Management server’a raporlayan ajanlı izleme sayısı 3,000
Gateway server’a raporlayan ajanlı izleme sayısı 2,000
Dedike management servera ajansız izlenerek bağlananilecek client sayısı (AEM) 25,000
Management group başına ajansız izlenerek bağlananilecek client sayısı (AEM) 100,000
Management server başına collective client izleme olarak bağlanabilecek client sayısı 2,500
Ajan başına belirtilebilecek management server sayısı 4
Management server başına bağlanabilecek ajansız izlenen makine sayısı 10
Management grup başına bağlanabilecek ajansız izlenen makine sayısı 60
Management grup başına ajanlı yönetilen UNIX sayısı 6,000 (50 konsol açıkken);
15,000 (25 konsol açıkken)
Management server başına ajanlı yönetilen UNIX sayısı 500
Dedike gateway başına ajanlı yönetilen UNIX sayısı 100
3 veya daha fazla management server ile yönetilen resource poo’un hande edebileceği network cihaz sayısı 1,000
İki resource pool’u ile izlenebilecek network device sayısı 2,000
Application Performance Monitoring (APM) için ajan sayısı 700
Application Performance Monitoring (APM) için uygulama sayısı 400
Dedike management server başına izlenebilen URL sayısı 3000
Dedike management grup başına izlenebilen URL sayısı 12,000
Ajan başına izlenebilecek URL sayısı 50

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *