SCCM 2012 – Sisteminizdeki Sanal Makineleri Gateway’ine göre gruplandırın

Aşağıdaki Query ile Default Gateway’i 10.10.0.1 olan ve Sanal olan sunucuları bir Collection da toplamak için aşağıdaki queryi kullanabilirsiniz.

select SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYSTEM.Client from SMS_R_System inner join
SMS_G_System_NETWORK_ADAPTER_CONFIGURATION on SMS_G_System_NETWORK_ADAPTER_CONFIGURATION.ResourceId = SMS_R_System.ResourceId where SMS_R_System.IsVirtualMachine = “True” and SMS_G_System_NETWORK_ADAPTER_CONFIGURATION.DefaultIPGateway = “10.10.0.1”

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *