Single Mode olan database Multimod’a nasıl geçirilir..

Merhaba,

Herhangi bir nedenden dolayı single mod’a geçen database dosyasını multi mod yani normal moda geçirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz..

 

exec sp_dboption 'testdb01', 'single user', 'FALSE'

Hata alırsanız aşağıdaki komutları kendinize gore degistirip kullanabilirsiniz.

USE master;
GO
ALTER DATABASE AdventureWorks2012
SET SINGLE_USER
WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
ALTER DATABASE AdventureWorks2012
SET READ_ONLY;
GO
ALTER DATABASE AdventureWorks2012
SET MULTI_USER;
GO

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *