Servislerin hangi hesaplar ile çalıştırıldığını bulun

Merhaba,

Sunucular üzerinde çalışan servislerin hangi kullanıcı hesapları ile çalıştırıldığını görmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz;

Aşağıdaki komut standard servislerin görüntülenmesini sağlar. Yani custom bir kullanıcı belirtilmedi ise listede bu servisleri görmezsiniz..

$compArray
=
get-content
C:\Scripts\Servers.txt

foreach($strComputer
in
$compArray)

{

Write-Host
$strComputer
“Sunucusuna ait servislerin listesi”

Get-WMIObject
Win32_Service
-ComputerName
$strComputer
|
Where-Object{$_.StartName -ne
‘LocalSystem’
-and $_.StartName -ne
‘NT Authority\NetworkService’
-and $_.StartName -ne
‘NT Authority\LocalService’
-and $_.StartName -notlike
‘LocalService’|
Sort-Object
-Property
StartName
|
Format-Table
Name, StartName

 
 

}

 
 

Tüm servisleri görmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz;

 
 

$compArray
=
get-content
C:\Scripts\Servers.txt

foreach($strComputer
in
$compArray)

{

Write-Host
$strComputer
“Sunucusuna ait servislerin listesi”

Get-WMIObject
Win32_Service
-ComputerName
$strComputer
|
Sort-Object
-Property
StartName
|
Format-Table
Name, StartName
-AutoSize

}

 
 


 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *