SCOM – Recalculate Health on all Agents – SCOM Agent Sağlık Durumlarının Güncellenmesi

Merhaba,

SCOM yapınızdaki tüm agentların sağlık durumlarının yeniden kontrol edilmesini tetiklemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-SCOMAgent | foreach { $_.HostComputer.RecalculateMonitoringState() }

Veya komutu aşağıdaki şekilde güncelleyeip çalıştırabilirsiniz;

Aşağıdaki komutta sadece Sağlıklı olmayan sunucuların durumlarını günceller.

Get-SCOMAgent | where {$_.HealthState -notlike “Success”} | foreach {

$_.HostComputer.RecalculateMonitoringState() }

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *