SCOM Agent Bilgilerini vCenter’a Ekleyin

Merhaba,

Büyük bir veri merkezini yönetiyorsanız tüm operasyonları ve kontrolleri tek bir merkezden yürütmek ve kontrollerini sağlamak çok kıymetli bir hale geliyor.

Altyapınızdaki sunucuların hangisinde SCOM agent ‘in kurulu olup olmadığını vCenter da custom bir attribute ‘e eklemek istiyorsunuz.. Bu fikri sadece SCOM için düşünmeyin.. ben SCCM, Backup Agent ve diğer gerekli olan uygulamalar içinde yaptım. Script vCenter içerisindeki sunucu dns name bölümüne bakıyor. Aynı isimde SCOM üzerinde bir agent kurulmuş olan sunucu varsa vCenter’a ekliyor..

Bu yazımda SCOM agent kontrolünü nasıl otomatikleştiririz inceleyelim;

Sonuç olarak aşağıdaki resimdeki gibi sunucu adları ve karşısında SCOM Agent kolonu göreceksiniz.

Script aşağıdaki gibi olacak;

Bu operasyonu otomatikleştirmek için öncelikle SCOM ‘a bağlanmak gerekiyor. Sonrasında ise vCenter’a PowerCLI ile bağlanacağız.

#Connect Mk vCenter
Add-PSSnapin VMware.VimAutomation.Core
Connect-VIServer -Server ISTMSK-VCE-02 -User Domain\user -Password Pas3213

#Connect MK SCOM
import-module OperationsManager
New-SCOMManagementGroupConnection -ComputerName "scom.bilgeadam.com"

$scomclient = Get-SCOMAgent | select displayname -ExpandProperty displayname
   
$VMs = Get-VM 
   
   
foreach ($scomagent in $scomclient)
{

$update = get-vm | get-view | where {$_.Guest.Hostname -eq $scomagent} 

get-vm $update.Name | Set-CustomField -Name "SCOM Agent" -Value "Kuruldu"
  
}
 

 


Sonuç;

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *