SCOM 2012 Management Pack Discovery Sunucuları bulmuyor – Çözümü

Operation Manager ‘a yüklediğiniz management packler ile birlikte gelen Viewler üzerinde Örnek olarak Exchange Server State bölümüne gelince sunucularınızın Discover edilmediğini görüyorsanız Discover edilmeyen sunucuların Resim2 de görüldüğü gibi Security tabındaki “Allow This agent to act as a proxy and discover managed objects on other computers” seçeneğini işaretlediğinizde sunucularınızın discover edildiğini göreceksiniz.

Aşağıdaki özelliği aktif etmek için ;

Agent kurulu olan sunucularınızın üzerinde sağ tuş Properties yaparak ;

Allow This agent to act as a proxy and discover managed objects on other computers” seçeneğini işaretleyin.

Ayrıca bu işlemi tüm Agent kurulu olan makinelerde yapmak için aşağıdaki komutu Operation Manager Powershell ortamında çalıştırabilirsiniz;

GET-SCOMAGENT | WHERE {$_.PROXYINGENABLED.VALUE -EQ $FALSE} | ENABLE-SCOMAGENTPROXY

 

Default olarak bu ayarı aktif etmek isterseniz aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterli olacaktır;

Direkt olarak powershel konsolda çalıştırın;

add-pssnapin “Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Client”; new-managementGroupConnection -ConnectionString:scomserveradi.domain.com; set-location “OperationsManagerMonitoring::”; Set-DefaultSetting -Name HealthService\ProxyingEnabled -Value True

 

 

 

Mustafa Kaşıkcı

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *