Protect all OU’s in Active Directory from accidental deletion

As

Bir müşterim için hazırladığım Powershell komutlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Active Directory Best Practices Analyzer çalıştrıldığında tüm OU ların protected olmadığına dair bir uyarı alırsınız ve yapınızda 50 den fazla OU olduğunu düşünürseniz tek tek yapmak çok mantıklı olmayacaktır.

Bunu süreci hızlandırmak amacıyla aşağıdaki powershell komutlarını kullanabilirsiniz.

Protected olmayan OU ları listelemek için aşağıdaki kodu çalıştırın. Çıkan sonuçlarda protected durumda olmayan yani yanlışlıkla silinebilecek OU lar listelenecektir:

Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion -eq $false} | ft

Tüm OU ları Protected duruma getirmek için aşağıdaki kodu çalıştırın.

Get-ADOrganizationalUnit -filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | where {$_.ProtectedFromAccidentalDeletion -eq $false} | Set-ADOrganizationalUnit -ProtectedFromAccidentalDeletion $true

İşlemin sonucunu görmek için ilk komutu çalıştırın. Sonuç görünmüyorsa işlem sorunsuz tamamlanmış demektir.

Unutmayın!! Bu komutları kullanabilmek için Active Directory Module for Windows PowerShell kullanabilir veya Import-Module activedirectory komutunu çalıştırabilirsiniz.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *