Powershell Profile Örneği - Mustafa KASIKCI

Powershell Profile Örneği

# Display host / user information

Write-Host
“Username: $env:Username”
-ForegroundColor
“Yellow”

Write-Host
“Domain: $env:UserDomain”
-ForegroundColor
“Yellow”

Write-Host
“Computer: $env:computername”
-ForegroundColor
“Yellow”


 

# Set location to local C: drive

Set-Location
-Path
“C:\”

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
15 − 13 =