Powershell get-service status – Servislerinizin durumlarınızı izleyin

Merhaba,

Powershell giriş yazılarımda öncelikli olarak bu işin temellerini anlamak için kısa kısa örnekler paylaşacağım. Aşağıdaki örnekte sunucunuz üzerinde çalışan servislerin statusu stopped durumda olan servislerin listesini alacağız.

Get-Service | Where-Object {$_.status -eq “stopped”} | Format-Table

Komutun çıktısını bir .txt dosyasına yazdırmak için komutun sonuna aşağıdaki gibi

| out-file C:\deneme.txt

Eklerseniz bir txt dosyası içerisine tüm sonuçları export etmiş olacaksınız.

Get-Service | Where-Object{$_.status -eq “stopped”} | ft | Out-File C:\services.txt

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.