Fix “Transaction log for database ‘VIM_VCDB’ is full” errors

vCenter database üzerinde SQL sorunu yaşayabilirsiniz. Bu durumda çözüm için öncelikle vCenter sunucusuna SQL Server Management Studio Express kurmanız ve Management Studio ile SQL Server’a login olmanız gerekmektedir. Default vCenter kurulumunda SQL Express otomatik kurulduğu için management tool kurulu olmayacaktır.

SQL ‘e bağlandığınızda VIM_VCDB üzerinde sağ tuş özellikler yaparak aşağıdaki bölümden Recovery Model ‘i Simple olarak değiştirip vcenter server servisini restart edin. Bu işlemden sonra sorunsuz bir şekilde vCenter’a login olabileceksiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *