Powershell üzerinden mailbox oluşturma – Exchange 2010 Enable-Mailbox

Merhaba,

Active Directory üzerinde oluşturulan bir kullanıcıya PowerShell üzerinden mailbox oluşturmak için Enable-Mailbox komutunu kullanabilirsiniz. Örnek komut aşağıdaki gibidir;

#Exchange 2010 PowerShell Script

Enable-Mailbox -Identity “mustafa.kasikci” -Database Yonetici-DB

Bellirlenen bir OU içerisindeki tüm kullanıcılara mailbox tanımlamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-User –OrganizationalUnit “DOMAIN.LOCAL/YOUR-OU” | Enable-Mailbox -Database “EXCHSERVER\EXCHDATABASENAME”

Mustafa Kaşıkcı

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.