Grant Full Access to All Mailboxes in Exchange 2010

Exchange 2010 üzerinde istediğiniz bir mailbox database üzerindeki tüm mailboxlara Full Access yetkisi olan kullanıcı Tanımlamak isterseniz yapmanız gerekenler ;

Aşağıdaki PowerShell komutu ile Exchange 2010 üzerinde belirlediğiniz bir kullanıcıya Full Access Yetkisi tanımlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get-MailboxDatabase -identity “[mailbox database name]” | Add-ADPermission -user [username] -AccessRights GenericAll

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.