Get the Exchange database full statistics

Aşağıdaki komut ile Exchange üzerinde bulunan tüm database dosyalarına ait bilgileri alabilirsiniz;

Komut çıktısında alacağız bilgiler;

 • Server name
 • Database name
 • The last full backup
 • The number of mailboxes
 • The database size
 • The average mailbox size
 • The database whitespace

Komut;

Get-DatabaseStatistics {
    $Databases = Get-MailboxDatabase -Status
    foreach($Database in $Databases) {
        $DBSize = $Database.DatabaseSize
        $MBCount = @(Get-MailboxStatistics -Database $Database.Name).Count

        $MBAvg = Get-MailboxStatistics -Database $Database.Name |
          %{$_.TotalItemSize.value.ToMb()} |
            Measure-Object -Average            

        New-Object PSObject -Property @{
            Server = $Database.Server.Name
            DatabaseName = $Database.Name
            LastFullBackup = $Database.LastFullBackup
            MailboxCount = $MBCount
            “DatabaseSize (GB)” = $DBSize.ToGB()
            “AverageMailboxSize (MB)” = $MBAvg.Average
            “WhiteSpace (MB)” = $Database.AvailableNewMailboxSpace.ToMb()
        }
    }
}

 

1 Comment

 1. Eduardo

  It’s a plareuse to find someone who can think so clearly

  Reply

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.