Exchange Database içerisinde kaç user var ?

Aşağıdaki komut ile Exchange Database dosyalarınızın içerisinde kaç mailbox var görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz;

Get-MailboxDatabase | Select-Object Name,@{Name=”Number of users”;Expression={(Get-Mailbox -Database $_.name).Count}}|Out-GridView

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Solve : *
30 ⁄ 5 =