Exchange 2010 Manage Send As Permission error

Exchange 2010 ‘Send As’ permission not working

 

Exchange 2007 ve Exchange 2010 üzerinde send as permission tanımladığınız halde hata alabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde hata alabilirsiniz;

Aşağıdaki alıcılara veya gruplara teslim edilemedi:

İzni olmadan bu gönderenin adına ileti gönderemezsiniz. Lütfen doğru gönderen adına ileti gönderdiğinizden emin olun veya gereken izni isteyin. Sorun devam ederse, lütfen yardım masanıza başvurun.

Bu sorunun çözümü için grubun özelliklerinde iken security sekmesine gelin ve advanced- kısmında Include inheritable permission from this object’s parent kısmındaki çeki kaldırıp uygulayın daha sonrada tekrardan bu kısmı işaretlemeniz yeterli olacaktır.

 

Komut ile bu işlemi yapmak için

Add-ADPermission -Identity ‘CN=John Doe,OU=Users,DC=contoso,DC=com’ -User ‘conoso.com\johndoe’ -ExtendedRights ‘Send-as’

 

Mustafa Kaşıkcı

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.