Exchange 2010 Mailbox boyutlarını Listeleyin!

Aşağıdaki komut ile Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutlarını html formatta raporlayabilirsiniz.

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -descending |Select-Object DisplayName,ItemCount,@{name=”MailboxSize”;exp={$_.totalitemsize}} -first 5 | Convertto-Html | out-File c:\report.htm

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.