Exchange Server 2010 Mailbox Size Report – Exchange 2010 mailbox kullanım durumlarını rapor alın!

Mailbox Size, Mailbox Quota Report,Get-MailboxStatistics

Merhaba,

Belirli aralıklarla Kullanıcıların mailbox kullanım durumlarını takip etmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki PowerShell komutu ile “Mailbox Database 1” içerisinde olan tüm kullanıcıların mailbox boyutlarını görebilir ve export edebilirsiniz.

Get-MailboxDatabase “Mailbox Database 1” | Get-MailboxStatistics | Sort totalitemsize -desc | ft displayname, totalitemsize, itemcount

 

Komutun sonuna aşağıdaki export kodunu eklerseniz csv dosyası olarak export edebilirsiniz.
[cc lang=’powershell’ ]| Export-CSV C:mailboxes.csv[/cc]

 

Detaylı rapor için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz;

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics |Export-Csv C:\kotabilgileri.csv

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *