Exchange Mail alma ve Gönderme Limitlerinin düzenlenmesi – Setting Message Size Limits in Exchange 2010 and Exchange 2007

Exchange Mail alma ve Gönderme Limitlerinin düzenlenmesi :

Organizational limits: Exchange üzerinde varsayılan gönderme ve alma boyutu 10MB olarak belirlenmiştir.

Bu ayarları PowerShell üzerinden değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Set-TransportConfig -MaxReceiveSize 40MB -MaxSendSize 40MB

Grafiksel arayüzden bu işlemi yapmak için aşağıdai adımları takip edebilirsiniz;

Organization Configuration | Hub Transport | Global Settingstab | Transport Settings | properties | General tab.

Bir Receive Connectorun Mail alma ayarlnı değiştirmek için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz.

Server Configuration | Hub Transport |  Hub Transport server | Receive Connectors -> İlgili Connectoru seçiniz | Properties | General tab.

Komut ile yapmak için ;

Set-ReceiveConnector “CONNECTOR NAME” -MaxMessageSize 40Mb

Bu ayarlar tüm exchange kullanıcıları için genel bir ayardır. Fakat istediğiniz kullanıcıya özel bir ayar yapmak isterseniz kullanıcı hesabı üzerinde properties bölümüne gelip aşağıdaki bölümleri istediğiniz boyutlarda değiştirip kaydedebilirsiniz.

Mail Flow Settings –> Message Size Restriction –> Send ve Receive Ayarlarını bu bölümden değiştirin.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *