Exchange 2013 Disable Change Photo

Exchange Server 2013 üzerinde Şirket personelinizin profil fotoğraflarını değiştirmelerini engellemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz..

Set-OwaVirtualDirectory -id “owa (Default Web Site)” -SetPhotoEnabled $False

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *