Exchange 2010 Mailbox Export to Pst

Merhaba,

Exchange üzerindeki tüm kullanıcıların mailboxlarını .pst dosyası olarak export edebilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için bazı ön koşullar  ise Exchange üzerine Ms Outlook kurmanız gerekiyor. Daha sonra ise Exchange üzerinde hangi kullanıcı ile mailbox export işlemini yapmak istiyorsanız o kullanıcıya Mailbox export rolu atamanız gerekiyor.

Bu işlemi yapmak için Exchange Power Shell üzerinde aşağıdaki komutu çalıştırınız;

New-ManagementRoleAssignment -Role “Mailbox Import Export” -User mustafa.kasikci

Daha sonra Mailbox Export komutunu çalıştırınız:

New-MailboxExportRequest -Mailbox sevtap.dizici -FilePath \\10.10.0.10\Mailbox$\mustafa.kasikci.pst

 Mailbox Export Durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırınız;

Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics

Tamamlanan Mailbox Export işlemlerinin listesini silmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-MailboxExportRequest -Status Completed | Remove-MailboxExportRequest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *