Enable Lync Account OU based via Powershell – Toplu olarak lync accountu oluşturma

 

Merhaba,

Aşağıdaki script ile Belirli bir OU altına oluşturulan kullanıcılarınıza otomatik olarak Lync accountu oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Scripti Schedule yaparak günde bir defa çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Scriptin özellikleri;

İlgili OU altındaki Lync hesabı aktif edilmemiş kullanıcıları bulup Enable ediyor. Enable ettikten sonra bu kullanıcıların EnterpriseVoice özelliğini de aktifleştiriyor.

 

import-module
‘C:\Program Files\Common Files\Microsoft Lync Server 2010\Modules\Lync\Lync.psd1’

get-csaduser
-filter {Enabled
-ne
$True} -OU
” OU=AllUsers,DC=mustafakasikci,DC=com “
|
Enable-CsUser
-RegistrarPool
ISTFLY-LYN-08.mustafakasikci.com
-SipAddressType
EmailAddress

Start-Sleep
-sec
10

Get-CsUser
-Filter {enabled
-eq
$True} -OU
“OU=AllUsers,DC=mustafakasikci,DC=com”
|
Set-CsUser
-EnterpriseVoiceEnabled
$true

 

 

 

Ayrıca Powershell Scripti Task haline getirmek için aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz;

 -File “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Lync Server 2010\EnableUsersForLync.ps1”


 

 

 

Mustafa Kaşıkcı

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *