DNS Changer Scripts

 

Aşağıdaki scripti .bat dosyası olarak kayıt edip kullanabilirsiniz. Windows üzerinde tanımlı olan tüm Ethernet kartlarının DNS Sunucu bilgilerini değiştirecektir. Buradaki güzellik Ethernet kartı belirtmeden tüm kartlar için geçerli olması;

 

@echo off

set dnsserver=192.168.1.1

set dnsserver2=192.168.1.2

for /f “tokens=1,2,3*” %%i in (‘netsh interface show interface’) do (

if %%i EQU Enabled (

rem echo change “%%l” : %dnsserver%

netsh interface ipv4 set dnsserver name=”%%l” static %dnsserver% both

netsh interface ipv4 add dnsserver name=”%%l” %dnsserver2% index=2

netsh interface ipv4 set winsserver name=”%%l” static %winsserver%

)

)

 

Sadece x isimli Ethernet kartının DNS bilgisini değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Bu komutları GPO ile dağıtabilirsiniz.

 

#######Mevcut’ta kullanılan dns’leri kaldır#######

netsh interface ipv4 delete dnsserver “Local Area Connection” all

netsh interface ipv4 delete dnsserver “Wireless Network Connection” all

#######kablosuz baglanti icin network kartinin ismini degistirmeliyiz#######

netsh interface ipv4 add dnsserver “wireless network connection” 10.1.245.10 index=1

netsh interface ipv4 add dnsserver “wireless network connection” 10.1.245.11 index=2

netsh interface ipv4 add dnsserver “wireless network connection” 10.1.245.12 index=3

#######kablolu baglanti icin network kartinin ismini degistirmeliyiz#######

netsh interface ipv4 add dnsserver “Local area connection” 10.1.245.10 index=1

netsh interface ipv4 add dnsserver “Local area connection” 10.1.245.11 index=2

netsh interface ipv4 add dnsserver “Local area connection” 10.1.245.12 index=3

######DNS Degisikligi Tamamlanmıstır######

About Author

Mustafa KASIKCI
Mustafa Kaşıkcı Hakkında; http://mustafakasikci.com/mustafa-kasikci/