Disable olan userlara ait lync hesaplarını listeleyin

Aşağıdaki komut ile Lync hesabı olan fakat active directory user hesabı disable olan hesapları listeyelebilirsiniz.

Get-CsAdUser | ?{$_.UserAccountControl -match “AccountDisabled” -and $_.Enabled -eq $true} | ft Name,Enabled,SipAddress –auto

Sayısını hesaplatmak için Measure-Object komutunu kullanabilirsiniz.

Get-CsAdUser | ?{$_.UserAccountControl -match “AccountDisabled” -and $_.Enabled -eq $true} | Measure-Object

Çıktı olarak size kaç kullanıcı varsa sayısını verecektir.

İşten çıkan kişilerin Lync hesaplarını toplu bir şekilde disable etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz;

Get-CsAdUser | ?{$_.UserAccountControl -match “AccountDisabled” -and $_.Enabled -eq $true} | Disable-CsUser


Mustafa Kaşıkcı

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *