PowerShell

Disable olan userlara ait lync hesaplarını listeleyin

Aşağıdaki komut ile Lync hesabı olan fakat active directory user hesabı disable olan hesapları listeyelebilirsiniz. Get-CsAdUser | ?{$_.UserAccountControl -match “AccountDisabled” -and $_.Enabled -eq $true} | ft Name,Enabled,SipAddress –auto Sayısını hesaplatmak için Measure-Object komutunu kullanabilirsiniz. Get-CsAdUser | ?{$_.UserAccountControl -match “AccountDisabled” -and…
Read more

Enable Lync Account OU based via Powershell – Toplu olarak lync accountu oluşturma

  Merhaba, Aşağıdaki script ile Belirli bir OU altına oluşturulan kullanıcılarınıza otomatik olarak Lync accountu oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Scripti Schedule yaparak günde bir defa çalıştırmanız yeterli olacaktır. Scriptin özellikleri; İlgili OU altındaki Lync hesabı aktif edilmemiş kullanıcıları bulup Enable ediyor. Enable…
Read more

PowerShell Export Sites and Subnets

Yapınızdaki tüm site ve subnetleri export edin; $configNCDN = (Get-ADRootDSE).ConfigurationNamingContext $siteContainerDN = (“CN=Sites,” + $configNCDN) $siteObjs = Get-ADObject -SearchBase $siteContainerDN –filter { objectClass -eq “site” } -properties “siteObjectBL”, name foreach ($siteObj in $siteObjs) { $subnetArray = New-Object -Type string[] -ArgumentList…
Read more

Powershell get-service status – Servislerinizin durumlarınızı izleyin

Merhaba, Powershell giriş yazılarımda öncelikli olarak bu işin temellerini anlamak için kısa kısa örnekler paylaşacağım. Aşağıdaki örnekte sunucunuz üzerinde çalışan servislerin statusu stopped durumda olan servislerin listesini alacağız. Get-Service | Where-Object {$_.status -eq “stopped”} | Format-Table Komutun çıktısını bir .txt…
Read more