PowerShell

Remove Expired & Superseded Updates in Software Update Groups

Merhaba, SCCM ile Windows Update dağıtıyorsanız altyapıda superseded ve expired olan updatelerle dolmuş olabilir. Bu updateler sunucunuzda gereksiz disk alanı kaplıyor olabilir. Aşağıdaki script ile Console üzerinden eskimiş ve yerine yenisi çıkmış olan update dosyalarını otomatik olarak bulup temizleyebilirsiniz. Bunu…
Read more

Service Manager Backup Management Pack Script

Merhabalar, SCSM kullanırken yaptığınız custom mp veya özelleştirmelerin yedeğini almak için oluşturduğunuz Management Packleri export etmeniz gerekiyor. Herhangi bir problemde management packi geri yüklerseniz yedekten dönmüş oluyorsunuz. Özelleştirilen Management Packleri export etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Komutun çalışması için SMLETS…
Read more

Servislerin hangi hesaplar ile çalıştırıldığını bulun

Merhaba, Sunucular üzerinde çalışan servislerin hangi kullanıcı hesapları ile çalıştırıldığını görmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz; Aşağıdaki komut standard servislerin görüntülenmesini sağlar. Yani custom bir kullanıcı belirtilmedi ise listede bu servisleri görmezsiniz.. $compArray=get-contentC:\Scripts\Servers.txt foreach($strComputerin$compArray) { Write-Host“$strComputer““Sunucusuna ait servislerin listesi” Get-WMIObjectWin32_Service-ComputerName$strComputer|Where-Object{$_.StartName -ne‘LocalSystem’-and $_.StartName -ne‘NT Authority\NetworkService’-and $_.StartName -ne‘NT…
Read more

SCOM – Enable Agent Proxy Setting for all Installed Agents

  Using SCOM 2012 PowerShell Module:   Get-SCOMAgent | where-object {$_.ProxyingEnabled –match “false”} | Enable-SCOMAgentProxy Using SCOM 2007 PowerShell Snap-in: Get-agent | where-object {$_.ProxyingEnabled -match “false”}| foreach {$_.ProxyingEnabled = $true; $_.applyChanges()} Mustafa KaşıkcıSenior IT Pro Trainer & Consultant focused on…
Read more

Offline Address Book download sorunu (0X80190194)

Yapınızda kullanıcıların offline address book’u download edememesi gibi bir durumda bu hatayı alabilirsiniz. Veya yeni oluşturduğunuz kullanıcılar Adres defterinde görünmüyor ise bu çözümü uygulayabilirsiniz. Çözüm için mailbox sunucusu üzerinde aşağıdaki powershell komutlarının çalıştırılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında kullanıcılar offline address…
Read more

Powershell Profile Örneği

# Display host / user information Write-Host “Username: $env:Username” -ForegroundColor “Yellow” Write-Host “Domain: $env:UserDomain” -ForegroundColor “Yellow” Write-Host “Computer: $env:computername” -ForegroundColor “Yellow”     # Set location to local C: drive Set-Location -Path “C:\” Mustafa KaşıkcıSenior IT Pro Trainer & Consultant…
Read more

Powershell ile Scriptlerinizi Konuşturun!

Selamlar, Sıra geldi Powershell de yaptığımız Scriptlerin sonucunu Sesli olarak almaya J Aşağıdaki komut ile tırnak içindeki metni powershell’e okutturabilirsiniz;   $konuShell = new-object -ComObject “SAPI.SPVoice”$konuSHell.speak(“MustafaKasikci.com”)   Deneyin ve görün J – Pardon duyun olacakti J Mustafa KaşıkcıSenior IT Pro Trainer & Consultant focused…
Read more

Report Who is Authorized to Send to a Distribution List

Bu komut sayesinde hangi gruplarda Accept Messages from only senders in the following list özelliği aktif edilmiş PowerShell ile listeleyebilirsiniz. Get-DistributionGroup | where {$_.AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers -ne $null} | fl name,acceptmessagesonlyfromsendersormembers   Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle işinize yarayacaktır. Mustafa Kaşıkcı Mustafa…
Read more