Power Shell

DNS Changer Scripts

  Aşağıdaki scripti .bat dosyası olarak kayıt edip kullanabilirsiniz. Windows üzerinde tanımlı olan tüm Ethernet kartlarının DNS Sunucu bilgilerini değiştirecektir. Buradaki güzellik Ethernet kartı belirtmeden tüm kartlar için geçerli olması;   @echo off set dnsserver=192.168.1.1 set dnsserver2=192.168.1.2 for /f “tokens=1,2,3*”…
Read more

Servislerin hangi hesaplar ile çalıştırıldığını bulun

Merhaba, Sunucular üzerinde çalışan servislerin hangi kullanıcı hesapları ile çalıştırıldığını görmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz; Aşağıdaki komut standard servislerin görüntülenmesini sağlar. Yani custom bir kullanıcı belirtilmedi ise listede bu servisleri görmezsiniz.. $compArray = get-content C:\Scripts\Servers.txt foreach($strComputer in $compArray) { Write-Host…
Read more

DynamicDistributionGroup member list – Dynamic DistributionGroup üyelerini listeleyin

Exchange 2010 yapısı içerisinde Dynamic gruplarınız var ve listesini almak istiyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz; $GrupAd = Get-DynamicDistributionGroup “Ankara Personel Listesi” Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $MarketingGroup.RecipientFilter -OrganizationalUnit $GrupAdi.OrganizationalUnit Şimdi isteği biraz daha komplex bir hale getirip grubun bir chil domain veya…
Read more

Old Computers Find,Move,Disable Export.

Old Computers Find Move Disable..  

 

Powershell ile Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu bulun! Powershell get user Memberof – get user Membership

Merhaba, Powershell ile bir kullanıcının hangi gruplara ekli olduğunun bilgisini almak istiyorsunuz ? bu işlemi aşağıdaki komutla cok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için iki faydalı komut var. Kullanım amaclarına göre değişiyor. 1. Komut  ile kullanıcının grup üyelikleri gelir…
Read more

Powershell Replace txt file in text

Merhaba, Powershell ile txt dosyasındaki metinleri replace edebilirsiniz. Bu uygulamayı örnek vermek gerekirse export edilen bir dosya içerisindeki gereksiz boşlukları veya ilk sütündaki satırları replace edebilirsiniz. Örnek vermeye devam edeyim. Get-ADComputer -Filter * | FT Name   Komutunu çalıştırdığınızda ilk…
Read more

OU içerisindeki tüm gruplara Email tanımlama

OU içerisindeki tüm gruplara Email tanımlama   Aşağıdaki komut ile bir OU içerisinde bulunan tüm gruplara otomatik olarak toplu bir şekilde Email adresi tanımlayabilirsiniz;