Exchange

Exchange 2013 Disable Change Photo

Exchange Server 2013 üzerinde Şirket personelinizin profil fotoğraflarını değiştirmelerini engellemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.. Set-OwaVirtualDirectory -id “owa (Default Web Site)” -SetPhotoEnabled $False Mustafa KaşıkcıSenior IT Pro Trainer & Consultant focused on MS technologies relating to System Center Products SCCM, SCOM,…
Read more

Offline Address Book download sorunu (0X80190194)

Yapınızda kullanıcıların offline address book’u download edememesi gibi bir durumda bu hatayı alabilirsiniz. Veya yeni oluşturduğunuz kullanıcılar Adres defterinde görünmüyor ise bu çözümü uygulayabilirsiniz. Çözüm için mailbox sunucusu üzerinde aşağıdaki powershell komutlarının çalıştırılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında kullanıcılar offline address…
Read more

Report Who is Authorized to Send to a Distribution List

Bu komut sayesinde hangi gruplarda Accept Messages from only senders in the following list özelliği aktif edilmiş PowerShell ile listeleyebilirsiniz. Get-DistributionGroup | where {$_.AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers -ne $null} | fl name,acceptmessagesonlyfromsendersormembers   Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle işinize yarayacaktır. Mustafa Kaşıkcı Mustafa…
Read more