Exchange

This User Is Allowed A Maximum Of 18 Concurrent Shells, Which Has Been Exceeded Error In Exchange 2010

  Merhaba, Bu hatayı gidermek için IIS üzerindeki Application Poolları Recycy işlemi yapmanız yeterli olacaktır.     Default değerleri powershell üzerinden control etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz..     Bu değeri değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Set-ThrottlingPolicy Default* –PowerShellMaxConcurrency 25

Lync Kurulumu – Install-CsDatabase: Command execution failed: “Cannot find any suitable disks for database files. You must manually specify database paths.” Hatası çözümü

Topology oluştururken eğer aşağıdaki ayarı yapmanıza rağmen “Command execution failed: “Cannot find any suitable disks for database files. You must manually specify database paths ” Hatasını alıyorsanız büyük ihtimal kurulum yaptığınız disk üzerinde 16 GB dan daha az yer bulunuyordur!…
Read more

DynamicDistributionGroup member list – Dynamic DistributionGroup üyelerini listeleyin

Exchange 2010 yapısı içerisinde Dynamic gruplarınız var ve listesini almak istiyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz; $GrupAd = Get-DynamicDistributionGroup “Ankara Personel Listesi” Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $MarketingGroup.RecipientFilter -OrganizationalUnit $GrupAdi.OrganizationalUnit Şimdi isteği biraz daha komplex bir hale getirip grubun bir chil domain veya…
Read more