Active Directory

The primary domain controller (PDC) emulator operations master in this forest is not configured to correctly synchronize time from a valid time source.

  Aşağıdaki komutu kullanarak hatayı giderebilirsiniz. w32tm /config /manualpeerlist:time.windows.com /syncfromflags:manual /reliable:yes /update Senkronizasyonu tetiklemek için; w32tm /resync     Mustafa KaşıkcıSenior IT Pro Trainer & Consultant focused on MS technologies relating to System Center Products SCCM, SCOM, SCO, SCSM www.mustafakasikci.com

The security database on the server does not have a computer account for this workstation trust relationship

“The security database on the server does not have a computer account for this workstation trust relationship” Bu hatanın çözümü için ADSI Edit kullanmanız gerekebilir; Öncelikli olarak bu sorun olduğunda makineyi domainden düşürüp tekrar domaine ekleyin. Büyük ihtimal çözülecektir. Problem…
Read more

Windows Updates Turn Off Automatic Reboots – Windows update otomatik restart etmesin

Merhaba, Windows updateler kurulduktan sonra sizin bilginiz olmadan otomatik restart edebilir. Bu işlemi iptal etmek için aşağıdaki policy ayarlarının uygulanması gerekmektedir. Group Policy setting: Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update\ bölümüne gelip “No auto-restart with logged on users for scheduled automatic…
Read more

Belirlediğiniz Kullanıcılar Group Policylerden etkilenmesin – Group Policy User Exception

How to exclude individual users or computers from a Group Policy Object Group Policy Management Console üzerinde hangi policy üzerinde işlem yapmak istiyorsanız O Policy üzerinde “Delegation” sekmesine gelip “Advanced” buttonunu tıklayın. 2. Açılan yetkilendirme penceresinden “Add” butonuna basarak policyden…
Read more