Bozulan Active Directory Certificate Services “Certsrv” Directory’nin düzeltilmesi

IIS üzerinde bulunan Certsrv directory bir şekilde silinmiş veya bozulmuş olabilir. Bu klasörün yeniden oluşturulmasını sağlamak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.


certutil
–vroot

certutil –vroot Create or delete web virtual roots and file shares

Detaylı bilgi için ;

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732443%28WS.10%29.aspx

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *