Active Directory Üzerinden Toplu Kullanıcı Hesabı Silme

 

Active Directory üzerinden toplu kullanıcı hesabı silmek ve sileceğiniz kullanıcıların listesini bir txt dosyasından çekmek istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

Get-content c:\users.txt | foreach{Remove-AdUser –Identity $_ -Confirm:$false}

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.