Active Directory Üzerinden Toplu Bilgisayar Hesabı Silme – Kaynak bir TXT içerisinden

Active Directory üzerinden toplu bir şekilde bilgisayar hesabı silmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Komutu çalıştırmadan önce Active Directory Module for Windows PowerShell açın ve bir txt içerisine bilgisayar isimlerini girin. Komutu çalıştırırken txt nin bulunduğu alanda kodu çalıştırdığınızdan emin olun.

Get-Content ComputersToDelete.txt | % { Get-ADComputer -Filter { Name -eq $_ } } | Remove-ADComputer

DSRM komutu ile Computer Hesabı silmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz..

dsrm “cn=sorunlucomputername,ou=allcomputers,dc=mustafakasikci,
dc=com”

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.