Active Directory Üzerinden Toplu Kullanıcı Hesabı Silme

 

Active Directory üzerinden toplu kullanıcı hesabı silmek ve sileceğiniz kullanıcıların listesini bir txt dosyasından çekmek istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

Get-content c:\users.txt | foreach{Remove-AdUser –Identity $_ -Confirm:$false}

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *