Active Directory Toplu kullanıcı işlemleri Powershell

Selamlar,

Active Directory üzerinde birden fazla operasyonel iş yaptığımız durumlar oluyor ve bu işlemleri toplu olarak yapmak istiyoruz. Bu işlem için aşağıda bir örnek vereceğim ve bu örneği kendi yapacağınız işleme göre şekillendirebilirsiniz.

Örnek1; Aşağıdaki komut ile users.txt içerisindeki kullanıcıları al ve her bininin Office attribute değerine mustafakasikci.com yaz.

 

Get-Content "C:\aa\users.txt" | foreach {Set-ADUser -Office "Mustafakasikci.com"-Identity $_ }


Örnek 2; txt içerisindeki kullanıcıları al ve password never expire özelliğini kaldır.

 

Get-Content "C:\aa\users.txt" | foreach {Set-ADUser -PasswordNeverExpires $false -Identity $_ }


Örnek 3; txt içerisindeki kullanıcıların bilgilerini çek ve Office bilgisini görüntüle;

 

Get-Content "C:\aa\users.txt" | foreach {get-ADUser -Identity $_ -Properties *} |ft Name,Office


Örnek 4; txt içerisindeki kullanıcıların bilgilerini çek ve bu kullanıcıları DisabledUsers OU su altına taşı

Get-Content "C:\aa\users.txt" | foreach {get-ADUser -Identity $_ -Properties *} |Move-ADObject -TargetPath "OU=DisabledUsers,DC=mustafakasikci,DC=com"

 Şimdi Sıra Sizde! Powershell ile yapamayacağınız şey yok J

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *