Active Directory Recycle Bin Özelliği nasıl kullanılır?

Active Directory Recycle Bin özelliği nasıl aktif edilir?

Öncelikle Active Active Directory Recycle Bin özelliği hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu özellik sayesinde Active Directory üzerinden silinen nesnelerin geri getirilmesini sağlayabilirsiniz. Geri Dönüşüm kutusu mantığı ile çalışır.

Aşağıdaki komutu Active Directory Power Shell Module ‘u açarak çalıştırın.

Enable-ADOptionalFeature –Identity ‘CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=mustafa,DC=com’ –Scope ForestOrConfigurationSet –Target ‘mustafakasikci.com’

Bu işlemden sonra Active Directory üzerinden portal.user isimli kullanıcıyı silin. Silme işleminden hemen sonra aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda nesne restore edilmiş olacaktır.

Get-ADObject -Filter {samAccountName -eq “portal.user”} -IncludeDeletedObjects | Restore-AdObject

Bu işlemde Nesnenin tüm özellikleri ile birlikte geri getirilmesini sağlar. Grup üyelikleri, SID bilgisi vs vs..

İyi Çalışmalar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *